مرکز تخصصی یوگا رمانه

شعبه یک هفت تیر شعبه دو شریعتی

شعبه شریعتی

شعبه هفت تیر

(سالن آناندا)

شعبه هفت تیر

(سالن لوتوس)

رمانه خلیلی پور

مدیر و موسس

رمانه خلیلی پور مدیر و موسس مرکز یوگا رمانه با بیش از ده سال سابقه تدریس در تمامی سطوح یوگا
مربیان مرکز یوگا رمانه

رمانه خلیلی پور

مربی یوگا


مدرک مربی‌گری یوگا از فدراسیون ورزش های همگانی

مریم کواکبی

مربی یوگا


مدرک مربی‌گری یوگا از فدراسیون ورزش های همگانی

مهرانه مشتاق

مربی یوگا


مدرک مربی‌گری یوگا از فدراسیون ورزش های همگانی

هدی کشاورز

مربی یوگا


مدرک مربی‌گری یوگا از فدراسیون ورزش های همگانی

بهاره احمدی

مربی یوگا


مدرک مربی‌گری یوگا از فدراسیون ورزش های همگانی

زهرا شهرستانی

مربی یوگا


مدرک مربی‌گری یوگا از فدراسیون ورزش های همگانی

فرانک رفیعی

مربی یوگا


مدرک مربی‌گری یوگا از فدراسیون ورزش های همگانی

امید علی آبادی

مربی یوگا


مدرک مربی‌گری یوگا از فدراسیون ورزش های همگانی

مطالب اخیر

برنامه کلاس های یوگا شعبه هفت تیر

برنامه کلاس های یوگا شعبه شریعتی

افتتاح شعبه شریعتی

11500+

ساعت آموزش حضوری