تماس با مرکز تخصصی یوگا رمانه

رمانه خلیلی پور

مدیر و موسس

مربی رسمی درجه دو فدراسیون یوگا

مدرس رسمی فدراسیون یوگا

مدیر و موسس مرکز تخصصی یوگا رمانه

شعبه یک :

تهران، میدان هفت تیر، مفتح شمالی کوچه عارف

شعبه دو :

تهران، شریعتی ، بالاتر از میرداماد، کوچه فلسفی

تماس :